Službe

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih sa hitnom pomoći

DZ “Irig”

  1. Др Сандра Савић Ђукић, спец.опште медицине – Начелник
  2. Др Данијела Варга Вулин
  3. Др Небојша Ацин
  4. Др Катарина Ћурчић
  5. Др Дијана Колунџић
  6. Др Јованка Јанковић
  7. Др Оливера Јешић
  8. Др Никола Латас
  9. Др Ljiljana Georgijević Džilitov

Lekari na specijalizaciji, ne rade redovno u ustanovi:

  1. Dr Klara Birinji Milosavljević na spec. ginekologije

Urgentna medicina DZ “Irig”

  1. specijalista urgentne medicine dr Dujić Vilovski Mirjana

Školski i dečiji dispanzer DZ “Irig”

  1. Dr Stanislava Gledić specijalista pedijatrije
  2. Dr Mirjana Finčur

Stomatološka zdravstvena zaštita DZ “Irig”

  1. Dr Milena Stojčević

ZS “Vrdnik” Služba opšte medicine

  1. Dr Smilja Mitrović
  2. Dr Milena Ilić

ZS “Vrdnik” Stomatologija

  1. Dr Draginja Pavković
AMBULANTA NERADIN
AMBULANTA ŠATRINCI
AMBULANTA KRUŠEDOL SELO
AMBULANTA KRUŠEDOL PRNJAVOR
AMBULANTA RIVICA
AMBULANTA JAZAK

Biohemijska laboratorija

  1. Spec.medicinske biohemije Aleksandar Nalčić

Ginekologija

  1. Dr Smilja Lončar specijalista ginekologije i akušerstva, svaki dan od 7-11h, osim srede od 15-19h

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

  1. 1. Dr Biljana lalić Ognjnović – specijalista radioogije

Struktura zaposlenih u DZ Irig

Struktura zaposlenih u DZ Irig
Powered by: CNT Design by: CNT W3C XHTML 1.0 W3C CSS