SPISAK MEDICINSKE OPREME OD JAVNOG ZNAČAJA

ŠIFRA NAZIV OPREME KOLIČINA
0406008 Sto akušerski, električni pogon 1
0800002 Terensko vozilo - hitna pomoć 4
0107001 Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju 1
0101001 Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni 1
0406005 Kolposkop 1
0406004 Kardiotokograf 1
1002001 Centrifuga, banka krvi 1
1001001 Analizator biohemijski višekanalni 1
1001002 Analizator hematološki automatski 1
1001010 Aparat za automatsku analizu urina 1
1001022 Koagulometar, automatski 1
0900001 Stolica stomatološka, električna 2
0104006 Dentalni rentgenski sistem, stacionarni, intraoralni, dentalni 1
0800011 Defibrilator, za javna mesta, automatski, punjivi 4
0502007 Elektrokardiograf, višekanalni 5
0108001 Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu 1
0800001 Automobil - hitna pomoć 2
0302005 Respirator, transportni 1
Powered by: CNT Design by: CNT W3C XHTML 1.0 W3C CSS