Onama

OnamaDom zdravlja „IRIG“ je novoosnovana zdravstvena ustanova koja je počela sa radom 01.01.2008. godine, a do tada je funkcionisala u sklopu DZ „Ruma“. Dom zdravlja „Irig“ sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Irig, koja broji 12.000 stanovnika u 12 naselja.

Radi obezbedjivanja dostupne zdravstvene zaštite u selima opštine Irig, Dom zdravlja je organizovao zdravstvenu zaštitu u Vrdniku i područne ambulante u skladu sa kriterijumima.

Akcenat lekara usmeren je na prevenciju i rano otkrivanje bolesti, što bi trebalo da bude strategija u razvoju i funkcionisanju zdravstvene službe u celini. Prednost se daje sadržaju zdravstveno-vaspitnog rada u cilju sprovodjenja zdravstveno vaspitnih mera na podizanju zdravstvene kulture i promene odnosa pojedinaca i porodice prema sopstvenom zdravlju.

Radno vreme Doma zdravlja je:

  • od 07:00 do 20:00 časova - redovno radno vreme
  • od 20:00 do 07:00 časova - dežurstvo
Powered by: CNT Design by: CNT W3C XHTML 1.0 W3C CSS