Onama

OnamaDom zdravlja „IRIG“ je novoosnovana zdravstvena ustanova koja je počela sa radom 01.01.2008. godine, a do tada je funkcionisala u sklopu DZ „Ruma“. Dom zdravlja „Irig“ sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Irig, koja broji 12.000 stanovnika u 12 naselja.

Radi obezbedjivanja dostupne zdravstvene zaštite u selima opštine Irig, Dom zdravlja je organizovao zdravstvenu zaštitu u Vrdniku i područne ambulante u skladu sa kriterijumima.

Akcenat lekara usmeren je na prevenciju i rano otkrivanje bolesti, što bi trebalo da bude strategija u razvoju i funkcionisanju zdravstvene službe u celini. Prednost se daje sadržaju zdravstveno-vaspitnog rada u cilju sprovodjenja zdravstveno vaspitnih mera na podizanju zdravstvene kulture i promene odnosa pojedinaca i porodice prema sopstvenom zdravlju.

Radno vreme Doma zdravlja je:

  • od 07:00 do 20:00 časova - redovno radno vreme
  • od 20:00 do 07:00 časova - dežurstvo

Novi nacionalni vodič dobre kliničke prakse

Tokom 2011. godine republička stručna komisija za izradu i implementeciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja, uz podršku Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, izradila je novih osam nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse.

Izrada vodiča predstavlja jednu od mnogobrojnih inicijativa koje Ministarstvo zdravlja preuzima u pogldeu stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta.

Vodiči dobre kliničke prakse su sistematski razvijani dokazi koji treba da pomognu pružaocima i korisnicima zdravstenih usluga u donošenju najbolje moguće odluke za tretiranje određenih kliničkih stanja. Vodiči su pre svega namenjeni lekarima, kao pomoć u radu, ali istovremeno vodič je transparentan i dostupan pacijentu.

Vodiči su izrađeni na osnovu studije "Opterećenje bolestima u Srbiji", sa ciljem da pomognu zdravstvenim profesionalcima da uoče, procene i primene informacije, iskustva i stavove o najboljoj medicinskoj praksi. Mnoge svetske studije potvrdile su da se uz pomoć vodiča zasnovanih na dokazima postižu bolji ishodi lečenja.

Izrada vodiča podržana je u okviru aktivnosti projekta Ministarstva zdravlja "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" (DILS) i "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje" koji se finansiraju iz kredita Svetske banke.


Preuzmite vodiče:


Powered by: CNT Design by: CNT W3C XHTML 1.0 W3C CSS