Dnevni finansijski izveštaji:

Стање средстава на дан 17.10.2019. 1,295,027.04
Стање претходног дана 16.10.2019. 1,293,527.04
Уплата средстава од РФЗО 2,236.522,33
Уплата од партиципације и услуга 5,400.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2,236,522.33
Укупно: 1,295,027.04

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2,236,522.33
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 2,236,522.33

Стање средстава на дан 16.10.2019. 1,293,527.04
Стање претходног дана 15.10.2019. 1,318,697.04
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,400.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 30,570.00
Укупно: 1,293,527.04

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 20,070.00
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 10,500.00
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 30,570.00

Стање средстава на дан 15.10.2019. 1,318,697.04
Стање претходног дана 14.10.2019. 1,312,310.59
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7,200.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 813.55
Укупно: 1,318,697.04

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 813.55
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 813.55

Стање средстава на дан 14.10.2019. 1.312,310.59
Стање претходног дана 11.10.2019. 1.236,682.72
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6,950.00
Остале уплате 363.203,11
Исплаћено дана 294.525,24
Укупно: 1.312,310.59

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава 281.540,77
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 4.899,36
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава 8.085,11
Остале исплате  
Укупно: 294.525.24

Стање средстава на дан 11.10.2019. 997,676.19
Стање претходног дана 10.10.2019. 848,682.19
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,255.00
Остале уплате 161.620,00
Исплаћено дана 15.881,00
Укупно: 997,676.19

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови 11.481,00
Лекови 4.400,00
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 15.881.00

Стање средстава на дан 10.10.2019. 1.410,540.35
Стање претходног дана 09.10.2019. 1.289,286.35
Уплата средстава од РФЗО 118.104,00
Уплата од партиципације и услуга 3,150.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 1.410,540.35

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 0.00

Стање средстава на дан 09.10.2019. 1.289,286.35
Стање претходног дана 08.10.2019. 1.738,662.94
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,850.00
Остале уплате 770.999,11
Исплаћено дана 1.226.225,70
Укупно: 1.289,286.35

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 399.880,91
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 55.345,68
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате 770.999,11
Укупно: 1.226.225.70

Стање средстава на дан 08.10.2019. 1.738,662.94
Стање претходног дана 07.10.2019. 2.116,730.45
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 15,900.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 393.967,51
Укупно: 1.738,662.94

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 192.486,61
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал 201.460,90
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 393.947.51

Стање средстава на дан 07.10.2019. 2.116,730.45
Стање претходног дана 04.10.2019. 655,288.78
Уплата средстава од РФЗО 1.459.791,67
Уплата од партиципације и услуга 1,650.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 2.116,730.45

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 0.00

Стање средстава на дан 04.10.2019. 655,288.78
Стање претходног дана 03.10.2019. 822,392.52
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 1,450.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 178,554.74
Укупно: 655,288.78

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти 122.276,74
Остали материјални трошкови 56.278,00
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 178,554.74

Стање средстава на дан 03.10.2019. 832,393.52
Стање претходног дана 02.10.2019. 793,081.94
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 4,700.00
Остале уплате 39,520.00
Исплаћено дана 4,908.42
Укупно: 832,393.52

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава 4,908.42
Остале исплате  
Укупно: 4,908.42

Стање средстава на дан 02.10.2019. 793,081.94
Стање претходног дана 01.10.2019. 624,775.43
Уплата средстава од РФЗО 2,770,657.16
Уплата од партиципације и услуга 11,350.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  2,613,700.65
Укупно: 793,081.94

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2,529,684.16
Зараде из сопствених средстава 83,779.80
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 236.69
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 2,613,700.65

Стање средстава на дан 01.10.2019. 624,775.43
Стање претходног дана 30.09.2019. 562,726.00
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 6,183.00
Остале уплате 100,000.00
Исплаћено дана 44,133.57
Укупно: 624,775.43

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти 7,143.57
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава 36,990.00
Остале исплате  
Укупно: 44,133.57

Стање средстава на дан 30.09.2019. 558,126.00
Стање претходног дана 27.09.2019. 558,126.60
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 4,600.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 562,726.00

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате  
Укупно: 0.00

Стање средстава на дан 27.09.2019. 558,126.00
Стање претходног дана 26.09.2019. 604,848.60
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3,100.00
Остале уплате 770,999.11
Исплаћено дана 820,821.71
Укупно: 558,126.00

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 9,816.00
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 40,006.60
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате 770,999.11
Укупно: 820,821.71

Стање средстава на дан 26.09.2019. 604,848.60
Стање претходног дана 25.09.2019. 842,872.13
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3,050.00
Остале уплате
Исплаћено дана 241,073.53
Укупно: 604,848.60

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови 241,073.53
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате
Укупно: 241,073.53

Стање средстава на дан 25.09.2019. 842,872.13
Стање претходног дана 24.09.2019. 838,322.13
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 4,550.00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 842,872.13

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате
Укупно:

Стање средстава на дан 24.09.2019. 838,322.13
Стање претходног дана 23.09.2019. 736,427.56
Уплата средстава од РФЗО 97,311.03
Уплата од партиципације и услуга 7,400.00
Остале уплате
Исплаћено дана 2,816.46
Укупно: 838,322.13

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 2,816.46
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате
Укупно: 2,816.46

Стање средстава на дан 23.09.2019. 736,427.56
Стање претходног дана 20.09.2019. 564,027.56
Уплата средстава од РФЗО 168,500.00
Уплата од партиципације и услуга 3,900.00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 736,427.56

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате
Укупно:

Стање средстава на дан 20.09.2019. 564,027.56
Стање претходног дана 19.09.2019. 703,085.56
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 9,550.00
Остале уплате
Исплаћено дана 148,608.00
Укупно: 564,027.56

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 148,608.00
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате
Укупно: 148,608.00

Стање средстава на дан 19.09.2019. 703,085.56
Стање претходног дана 18.09.2019. 700,485.56
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 2,600.00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 703,085.56

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате
Укупно:

Стање средстава на дан 18.09.2019. 700,485.56
Стање претходног дана 17.09.2019. 763,568.70
Уплата средстава од РФЗО 196,500.00
Уплата од партиципације и услуга 3,550.00
Остале уплате
Исплаћено дана 263,133.14
Укупно: 700,485.56

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 1,881.00
Остали материјални трошкови 5,950.00
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал 192,011.00
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате 63,291.14
Укупно: 263,133.14

Стање средстава на дан 12.09.2019. 1,767,675.52
Стање претходног дана 11.09.2019. 997,676.19
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 2,650.00
Остале уплате 770,999.11
Исплаћено дана 3,649.78
Укупно: 1,767,675.52

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови 3,649.78
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно: 3,649.78

Стање средстава на дан 11.09.2019. 997,676.19
Стање претходног дана 10.09.2019. 848,682.19
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,255.00
Остале уплате 161,620.00
Исплаћено дана 15,881.00
Укупно: 997,676.19

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови 11,481.00
Лекови 4,400.00
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
15,881.00

Стање средстава на дан 10.09.2019. 848,682.19
Стање претходног дана 09.09.2019. 1,150,269.42
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,550.00
Остале уплате
Исплаћено дана 305,137.23
Укупно: 848,682.19

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 165,906.02
Остали материјални трошкови
Остали трошкови 139,231.21
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
305,137.23

Стање средстава на дан 09.09.2019. 1,150,269.42
Стање претходног дана 06.09.2019. 758,986.09
Уплата средстава од РФЗО 387,083.33
Уплата од партиципације и услуга 4,200.00
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 1,150,269.42

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:

Стање средстава на дан 06.09.2019. 758,986.09
Стање претходног дана 05.09.2019. 765,467.19
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,300.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 10,781.10
Укупно: 758,986.09

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 10,781.10
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
10,781.10

Стање средстава на дан 05.09.2019. 765,467.19
Стање претходног дана 04.09.2019. 754,629.70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 8,200.00
Остале уплате 30,637.49
Исплаћено дана  
Укупно: 765,467.19

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 28,060.00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
28,060.00

Стање средстава на дан 04.09.2019. 754,639.70
Стање претходног дана 03.09.2019. 748,689.70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,950.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 754,639.70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
 

Стање средстава на дан 03.09.2019. 850,832.04
Стање претходног дана 02.09.2019. 850,832.04
Уплата средстава од РФЗО 2,595,214.21
Уплата од партиципације и услуга 3,950.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2,701,306.55
Укупно: 748,689.70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2,699,395.37
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 1,911.18
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2,701,306.55

Стање средстава на дан 02.09.2019. 850,832.04
Стање претходног дана 30.08.2019. 452,502.70
Уплата средстава од РФЗО 441,134.46
Уплата од партиципације и услуга 4,650.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 47,455.12
Укупно: 850,832.04

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 4,952.00
Остали трошкови  
Лекови 42,503.12
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
47,455.12

Стање средстава на дан 30.08.2019. 452,502.70
Стање претходног дана 29.08.2019. 448,152.70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,350.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 452,502.70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
 

Стање средстава на дан 29.08.2019. 442,202.70
Стање претходног дана 28.08.2019. 442,202.70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,950.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 448,152.70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
 

Стање средстава на дан 28.08.2019. 442,202.70
Стање претходног дана 27.08.2019. 482,300.70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 2,500.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 42,648.00
Укупно: 442,202.70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 42,648.00
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
42,648.00

Стање средстава на дан 27.08.2019. 482,300.70
Стање претходног дана 26.08.2019. 404,357.03
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,400.00
Остале уплате 561,067.13
Исплаћено дана 487,523.46
Укупно: 482,300.70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

487,523.46

Укупно:
487,523.46

Стање средстава на дан 26.08.2019. 404,357.03
Стање претходног дана 23.08.2019. 498,996.51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,800.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 98,439.48
Укупно: 404,357.03

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 98,439.48
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
98,439.48

Стање средстава на дан 23.08.2019. 498,996.51
Стање претходног дана 22.08.2019. 722,163.10
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,050.00
Остале уплате 47,468.35
Исплаћено дана 274,684.94
Укупно: 498,996.51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови 178,748.23
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

94,936.71

Укупно:
274,684.94

Стање средстава на дан 22.08.2019. 722,163.10
Стање претходног дана 21.08.2019. 661,974.99
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,350.00
Остале уплате 204,671.15
Исплаћено дана 147,833.04
Укупно: 722,163.10

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 6,453.04
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

141,380.00

Укупно:
147,833.04

Стање средстава на дан 21.08.2019. 661,974.99
Стање претходног дана 20.08.2019. 548,778.00
Уплата средстава од РФЗО 168,500.00
Уплата од партиципације и услуга 4,700.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 59,778.00
Укупно: 661,974.90

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 59,778.00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
59,778.00

Стање средстава на дан 20.08.2019. 548,552.99
Стање претходног дана 19.08.2019. 523,002.99
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 9,550.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 548,552.99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
0.00

Стање средстава на дан 19.08.2019. 523,002.99
Стање претходног дана 16.08.2019. 523,355.99
Уплата средстава од РФЗО 2,288,440.18
Уплата од партиципације и услуга 3,683.00
Остале уплате 11,964.00
Исплаћено дана 2,288,440.18
Укупно: 539,002.99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2,288,440.18
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2,288,440.18

Стање средстава на дан 16.08.2019. 523,355.99
Стање претходног дана 15.08.2019. 506,516.99
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,000.00
Остале уплате 26,439.63
Исплаћено дана 13,600.63
Укупно: 523,355.99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 9,434.23
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал 4,941.45
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
13,600.63

Стање средстава на дан 15.08.2019. 506,516.99
Стање претходног дана 14.08.2019. 501,666.99
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,850.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 506,516.99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
0.00

Стање средстава на дан 14.08.2019. 501,665.99
Стање претходног дана 13.08.2019. 512,435.96
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,100.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 13,868.96
Укупно: 501,665.99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти 7.793,00
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

6.075,96

Укупно:
13,868.96

Стање средстава на дан 13.08.2019. 512,435.95
Стање претходног дана 12.08.2019. 764,089.26
Уплата средстава од РФЗО 6.075,96
Уплата од партиципације и услуга 10,700.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 268,429.27
Укупно: 512,435.95

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти 98.713,42
Остали материјални трошкови 51.611,63
Остали трошкови 118.104,22
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
268,429.27

Стање средстава на дан 12.08.2019. 764,089.00
Стање претходног дана 09.08.2019. 642,635.26
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,350.00
Остале уплате 198.316,56
Исплаћено дана 80,211.56
Укупно: 764,089.26

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови 80.211,56
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
80,211.56

Стање средстава на дан 09.08.2019. 642,635.26
Стање претходног дана 08.08.2019. 689,111.80
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 1,950.00
Остале уплате
Исплаћено дана 48,426.54
Укупно: 642,635.26

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 48,426.54
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
48,426.54

Стање средстава на дан 08.08.2019. 689.111,80
Стање претходног дана 07.08.2019. 685,011.80
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,100.00
Остале уплате 149.120,00
Исплаћено дана 149.120,00
Укупно: 689.111,80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 149.120,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
149.120,00

Стање средстава на дан 07.08.2019. 685.011,80
Стање претходног дана 06.08.2019. 922,098.91
Уплата средстава од РФЗО 1.151,70
Уплата од партиципације и услуга 3,533.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 85.811,95
Укупно: 685.011,80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 42.402,25
Остали трошкови  
Лекови 1.151,70
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија 42.258,00
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
85.811,95

Стање средстава на дан 02.08.2019. 918.498,91
Стање претходног дана 01.08.2019. 727,178.17
Уплата средстава од РФЗО 2.827.106,90
Уплата од партиципације и услуга 12,150.00
Остале уплате 328.106,69
Исплаћено дана 2.976.042,85
Укупно: 918.498,91

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.633.926,57
Зараде из сопствених средстава 324.764,31
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 17.352,00
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
2.976.042,85

Стање средстава на дан 30.07.2019. 446.449,86
Стање претходног дана 29.07.2019. 636,631.42
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 5,500.00
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 446.449,86

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал 195.681,56
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
195.681,56

Стање средстава на дан 29.07.2019. 636,631.42
Стање претходног дана 26.07.2019. 634,131.42
Уплата средстава од РФЗО 196.500,00
Уплата од партиципације и услуга 2,500.00
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 636,631.42

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 26.07.2019. 634,131.42
Стање претходног дана 25.07.2019. 433,131.42
Уплата средстава од РФЗО 196.500,00
Уплата од партиципације и услуга 4,500.00
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 634,131.42

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 24.07.2019. 429,119.42
Стање претходног дана 23.07.2019. 429,119.42
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3,900.00
Остале уплате
Исплаћено дана 6,388.00
Укупно: 426,631.42

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 6,388.00
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
6,388.00

Стање средстава на дан 23.07.2019. 429,119.42
Стање претходног дана 22.07.2019. 414,271.21
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 17,550.00
Остале уплате
Исплаћено дана 2,701.79
Укупно: 414,271.21

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 2,701.79
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
2,701.79

Стање средстава на дан 24.07.2019. 429,119.42
Стање претход ног дана 23.07.2019. 429,119.42
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3,900.00
Остале уплате
Исплаћено дана 6,388.00
Укупно: 426,631.42

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 6,388.00
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
6,388.00

Стање средстава на дан 22.07.2019 414,271.21
Стање претходног дана 19.07.2019. 634,899.41
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 1,700.00
Остале уплате
Исплаћено дана 222,328.20
Укупно: 414,271.21

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови 197,186.64
Енергенти
Остали материјални трошкови 15,528.66
Остали трошкови  
Лекови 9,612.90
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
222,328.20

Стање средстава на дан 18.07.2019. 596,406.63
Стање претходног дана 17.07.2019. 594,506.63
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 1,900.00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 596,406.63

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:

Стање средстава на дан 17.07.2019. 594,506.63
Стање претходног дана 16.07.2019. 597,448.79
Уплата средстава од РФЗО 2,305,238.19
Уплата од партиципације и услуга 3,500.00
Остале уплате
Исплаћено дана 2,311,680.35
Укупно: 594,506.63

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2,306,318.19
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 5,362.16
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
2,311,680.35

Стање средстава на дан 15.07.2019. 597.448,79
Стање претходног дана 12.07.2019. 636.114,79
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 11.800,00
Остале уплате
Исплаћено дана 50.466,00
Укупно: 597.448,79

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 50.466,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
50.466,00

Стање средстава на дан 15.07.2019. 636.114,79
Стање претходног дана 12.07.2019. 664.333,47
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 4.300,00
Остале уплате
Исплаћено дана 32.518,68
Укупно: 664.333,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти 16.524,68
Остали материјални трошкови 15.994,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
32.518,68

Стање средстава на дан 12.07.2019. 664.333,47
Стање претходног дана 11.07.2019. 1.038.275,01
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3.700,00
Остале уплате
Исплаћено дана 377.641,54
Укупно: 664.333,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти 243.015,69
Остали материјални трошкови 134.625,85
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

Укупно:
377.641,54

Стање средстава на дан 11.07.2019. 1.038.275,01
Стање претходног дана 10.07.2019. 1.206.545,78
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3.850,00
Остале уплате 45.000,00
Исплаћено дана 172.120,77
Укупно: 1.038.275,01

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 172.120,77
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
172.120,77

Стање средстава на дан 10.07.2019. 1.206.545,78
Стање претходног дана 09.07.2019. 383.429,11
Уплата средстава од РФЗО 774.166,67
Уплата од партиципације и услуга 3.950,00
Остале уплате 45.000,00
Исплаћено дана
Укупно: 1.206.545,78

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
 

Стање средстава на дан 09.07.2019. 383.429,11
Стање претходног дана 08.07.2019. 377.779,11
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 5.650,00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 383.429,11

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
 

Стање средстава на дан 08.07.2019. 462.754,54
Стање претходног дана 05.07.2019. 377.779,11
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 3.700,00
Остале уплате 62.200,00
Исплаћено дана 151.175,43
Укупно: 377.779,11

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти 75.482,50
Остали материјални трошкови 62.200,00
Остали трошкови  
Лекови 13.492,93
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
151.175,43

Стање средстава на дан 05.07.2019. 462.754,54
Стање претходног дана 04.07.2019. 458.304,54
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 4.450,00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 462.754,54

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
 

Стање средстава на дан 04.07.2019. 458.304,54
Стање претходног дана 03.07.2019. 533.104,84
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 6.250,00
Остале уплате 15.000,00
Исплаћено дана 96.050,30
Укупно: 458.304,54

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал 96.050,30
Вакцине
Стоматологија 11.616,00
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
96.050,30

Стање средстава на дан 03.07.2019. 533.104,84
Стање претходног дана 02.07.2019. 498.888,97
Уплата средстава од РФЗО 98.250,00
Уплата од партиципације и услуга 7.050,00
Остале уплате
Исплаћено дана 71.084,13
Укупно: 533.104,84

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти 59.468,13
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 11.616,00
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
71.084,13

Стање средстава на дан 02.07.2019. 498.888,97
Стање претходног дана 01.07.2019. 565.075,08
Уплата средстава од РФЗО 2.721.690,51
Уплата од партиципације и услуга 3.450,00
Остале уплате
Исплаћено дана 2.721.690,51
Укупно: 498.888,97

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.533.222,51
Зараде из сопствених средстава 115.211,18
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 142.892,93
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2.791.326,62

Стање средстава на дан 01.07.2019. 565.075,08
Стање претходног дана 28.06.2019. 214.031,41
Уплата средстава од РФЗО 168.500,00
Уплата од партиципације и услуга 9.000,00
Остале уплате 284.335,76
Исплаћено дана 110.792,09
Укупно: 565.075,08

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава 110.792,09
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
110.792,09

Стање средстава на дан 28.06.2019. 214.031,41
Стање претходног дана 27.06.2019. 96,424.43
Уплата средстава од РФЗО 218.583,33
Уплата од партиципације и услуга 3,250.00
Остале уплате 47.468,35
Исплаћено дана 151.694,70
Укупно: 214.031,41

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 131.974,70
Остали материјални трошкови 19.720,00
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
151.694,70

Стање средстава на дан 27.06.2019. 96.434,43
Стање претходног дана 26.06.2019. 282,342.44
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 2,550.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 188.458,01
Укупно: 96.434,43

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови 188.458,01
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
188.458,01

Стање средстава на дан 25.06.2019. 279.042,44
Стање претходног дана 24.06.2019. 282,373.44
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,250.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 8.581,00
Укупно: 279.042,44

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 8.581,00
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
8.581,00

Стање средстава на дан 24.06.2019. 282.373,44
Стање претходног дана 21.06.2019. 354,054.37
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 17,100.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 88.780,93
Укупно: 282.373,44

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 88.780,93
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
88.780,93

Стање средстава на дан 21.06.2019. 354.054,37
Стање претходног дана 20.06.2019. 353,054.37
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 1,000.00
Остале уплате 124.841,76
Исплаћено дана 124.841,76
Укупно: 354.054,37

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

124.841,76

Укупно:
124.841,76

Стање средстава на дан 20.06.2019. 353.054,37
Стање претходног дана 19.06.2019. 794,918.99
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 2,350.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 444.214,62
Укупно: 353.054,37

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 73.922,93
Остали материјални трошкови 88.458,47
Остали трошкови 276.301,22
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија 5.532,00
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
444.214,62

Стање средстава на дан 19.06.2019. 794.918,99
Стање претходног дана 18.06.2019. 791,518.99
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,400.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 794.918,99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 18.06.2019. 796.168,99
Стање претходног дана 17.06.2019. 510,567.99
Уплата средстава од РФЗО 2.599.944,22
Уплата од партиципације и услуга 4,650.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2.318.993,22
Укупно: 796.168,99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.318.993,22
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2.318.993,22

Стање средстава на дан 17.06.2019. 510.567,99
Стање претходног дана 14.06.2019. 515,236.80
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,250.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 8.918,81
Укупно: 510.567,99

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 8.918,81
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
8.918,81

Стање средстава на дан 14.06.2019. 515.236,80
Стање претходног дана 13.06.2019. 510,336.80
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,900.00
Остале уплате  
Исплаћено дана
Укупно: 515.236,80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 13.06.2019. 510,336.80
Стање претходног дана 12.06.2019. 777,597.69
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6,300.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 273.560,89
Укупно: 510,336.80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 166.184,98
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови 19.531,91
Санитетски материјал 87.844,00
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
273.560,89

Стање средстава на дан 12.06.2019. 777,597.69
Стање претходног дана 11.06.2019. 314,064.96
Уплата средстава од РФЗО 485.333,33
Уплата од партиципације и услуга 5,000.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 26.800,60
Укупно: 777,597.69

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 26.800,60
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
26.800,60

Стање средстава на дан 11.06.2019. 314,064.96
Стање претходног дана 10.06.2019. 307,318.17
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 10,700.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 3.953,21
Укупно: 314,064.96

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови 3.953,21
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
3.953,21

Стање средстава на дан 10.06.2019. 307,318.17
Стање претходног дана 07.06.2019. 304,268.17
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,050.00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 307,318.17

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 07.06.2019. 304,268.17
Стање претходног дана 06.06.2019. 417,156.17
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,200.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 118.088,00
Укупно: 304,268.17

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 98.088,00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал 20.000,00
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
118.088,00

Стање средстава на дан 06.06.2019. 417,156.17
Стање претходног дана 05.06.2019. 713,463.87
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4,800.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 301.107,70
Укупно: 417,156.17

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 200.098,30
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал 101.009,40
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
301.107,70

Стање средстава на дан 05.06.2019. 713,463.87
Стање претходног дана 04.06.2019. 644,885.80
Уплата средстава од РФЗО 198.015,55
Уплата од партиципације и услуга 5,850.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 135.287,48
Укупно: 713,463.87

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 10.266,31
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 77.589,17
Остали материјални трошкови 47.432,00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
135.287,48

Стање средстава на дан 04.06.2019. 644,885.80
Стање претходног дана 03.06.2019. 724,279.53
Уплата средстава од РФЗО 2.711.508,72
Уплата од партиципације и услуга 7,250.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2.798.152,45
Укупно: 644,885.80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.711.508,72
Зараде из сопствених средстава 84.408,29
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 2.235,44
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2.798.152,45

Стање средстава на дан 03.06.2019. 724,279.53
Стање претходног дана 31.05.2019. 682,852.58
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 10,050.00
Остале уплате 33,736.95
Исплаћено дана 2,360.00
Укупно: 724,279.53

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти
Остали материјални трошкови 2,360.00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2,360.00

Стање средстава на дан 31.05.2019. 682,852.58
Стање претходног дана 30.05.2019. 787,275.16
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3,350.00
Остале уплате
Исплаћено дана 107,772.58
Укупно: 682,852.58

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 72938.98
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал 34,833.60
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
107,772.58

Стање средстава на дан 30.05.2019. 787,275.16
Стање претходног дана 29.05.2019. 803,779.16
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,300.00
Остале уплате 64.381,04
Исплаћено дана 86.185,04
Укупно: 787,275.16

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 21.684,00
Остали трошкови
Лекови 64.501,04
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
86.185.04

Стање средстава на дан 29.05.2019. 803,779.16
Стање претходног дана 28.05.2019. 313,755.06
Уплата средстава од РФЗО 522.958,34
Уплата од партиципације и услуга 4,000.00
Остале уплате 205.437,09
Исплаћено дана 242.371,33
Укупно: 803,779.16

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава 124.393,42
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 76.811,07
Остали трошкови
Лекови 33.666,84
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава 7.500,00
Остале исплате

 

Укупно:
242.371.33

Стање средстава на дан 28.05.2019. 313,755.06
Стање претходног дана 27.05.2019. 678,478.47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7,500.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 372.223,41
Укупно: 313,755.06

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови 205.843,55
Енергенти  
Остали материјални трошкови 33.541,55
Остали трошкови
Лекови 132.838,31
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
372.223.41

Стање средстава на дан 27.05.2019. 678,478.47
Стање претходног дана 24.05.2019. 671,320.47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7,150.00
Остале уплате 770.999,11
Исплаћено дана 770.991,11
Укупно: 678,478.47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

770.999,11

Укупно:
770.999.11

Стање средстава на дан 24.05.2019. 671,320.47
Стање претходног дана 23.05.2019. 362,638.11
Уплата средстава од РФЗО 651.396,64
Уплата од партиципације и услуга 3,150.00
Остале уплате 11.670,00
Исплаћено дана 357.534,32
Укупно: 671,320.47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 209.464,36
Остали материјални трошкови 30.556,29
Остали трошкови
Лекови 52.996,70
Санитетски материјал 64.516,97
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
357.534.32

Стање средстава на дан 23.05.2019. 362,638.11
Стање претходног дана 22.05.2019. 353,138.11
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 9,500.00
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 362,638.11

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
0.00

Стање средстава на дан 22.05.2019. 353,138.11
Стање претходног дана 21.05.2019. 375,097.22
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 1,600.00
Остале уплате
Исплаћено дана 23,559.11
Укупно: 353,138.11

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 19,159.11
Остали трошкови
Лекови 4,400.00
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
23,559.11

Стање средстава на дан 20.05.2019. 434,519.84
Стање претходног дана 17.05.2019. 510,016.37
Уплата средстава од РФЗО 2.317.621,13
Уплата од партиципације и услуга 3,850.00
Остале уплате 29.862,86
Исплаћено дана 2.426.830,52
Укупно: 434,519.84

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.317.621,13
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 78.175,63
Остали трошкови
Лекови 31.033,76
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
2.426.830.52

Стање средстава на дан 17.05.2019. 510,016.37
Стање претходног дана 16.05.2019. 503,827.35
Уплата средстава од РФЗО 515.716,33
Уплата од партиципације и услуга 5,850.00
Остале уплате  
Исплаћено дана 515.377,31
Укупно: 510,016.37

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 221.661,55
Остали материјални трошкови 200.424,26
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал 93.291,50
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава  
Остале исплате

 

Укупно:
515.377.31

Стање средстава на дан 16.05.2019. 503,827.35
Стање претходног дана 15.05.2019. 589,763.76
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,800.00
Остале уплате 770.999,11
Исплаћено дана 862.735,52
Укупно: 503,827.35

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 26.300,41
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал 65.436,00
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава 770.999,11
Остале исплате

 

Укупно:
862.735.52

Стање средстава на дан 15.05.2019. 589,763.76
Стање претходног дана 14.05.2019. 583,863.76
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,900.00
Остале уплате
Исплаћено дана
Укупно: 589,763.76

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0.00

Стање средстава на дан 14.05.2019. 583.863,76
Стање претходног дана 13.05.2019. 633.712,47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6.550,00
Остале уплате 175.000,00
Исплаћено дана 231.398,71
Укупно: 583.863,76

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 3.480,21
Остали трошкови 175.000,00
Лекови  
Санитетски материјал 52.918,50
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
231.398,71

Стање средстава на дан 13.05.2019. 633.712,47
Стање претходног дана 10.05.2019. 627.912,47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5.800,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 633.712,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 10.05.2019. 627.912,47
Стање претходног дана 09.05.2019. 626.412,47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6.000,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 4.500,00
Укупно: 627.912,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 4.500,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
4.500,00

Стање средстава на дан 09.05.2019. 626.412,47
Стање претходног дана 08.05.2019. 622.712,47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3.700,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 626.412,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 06.05.2019. 611.262,47
Стање претходног дана 03.05.2019. 804.636,24
Уплата средстава од РФЗО 2.686.457,17
Уплата од партиципације и услуга 5.650,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2.885.480,94
Укупно: 611.262,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.681.458,06
Зараде из сопствених средстава 115.545,53
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 88.477,35
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
2.885.480,94

Стање средстава на дан 03.05.2019. 804.636,24
Стање претходног дана 30.04.2019 712.711,05
Уплата средстава од РФЗО 198.117,00
Уплата од партиципације и услуга 13.800,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 119.991,81
Укупно: 804.636,24

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 119.991,81
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
119.991,81

Стање средстава на дан 30.04.2019. 712.711,05
Стање претходног дана 25.04.2019 1.302.503,84
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6.350,00
Остале уплате 418.995,11
Исплаћено дана 1.015.137,90
Укупно: 712.711,05

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 120.329,39
Остали материјални трошкови 290.458,09
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал 258.899,08
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

345.451,34

Укупно:
1.015.137,90

Стање средстава на дан 25.04.2019. 1.302.503,84
Стање претходног дана 24.04.2019 46.831,80
Уплата средстава од РФЗО 1.238.332,04
Уплата од партиципације и услуга 5.200,00
Остале уплате 12.140,00
Исплаћено дана  
Укупно: 1.302.503,84

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 24.04.2019. 46.831,80
Стање претходног дана 23.04.2019 243.854,47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3.800,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 200.822,67
Укупно: 46.831,80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови 198.117,10
Енергенти  
Остали материјални трошкови 2.705,57
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
200.822,67

Стање средстава на дан 23.04.2019. 243.854,47
Стање претходног дана 22.04.2019 236.804,47
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7050,00
Остале уплате  
Исплаћено дана
Укупно: 243.854,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 22.04.2019. 236.804,47
Стање претходног дана 19.04.2019 290.304,92
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 10.400,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 63.900,45
Укупно: 236.804,47

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 22.105,65
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија 41.794,80
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
63.900,45

Стање средстава на дан 19.04.2019. 290.304,92
Стање претходног дана 18.04.2019 292.994,92
Уплата средстава од РФЗО 128.438,31
Уплата од партиципације и услуга 7.500,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 138.628,31
Укупно: 290.304,92

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 10.190,00
Остали трошкови  
Лекови 128.438,31
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
138.628,31

Стање средстава на дан 18.04.2019. 292.994,92
Стање претходног дана 17.04.2019 286.394,92
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6.600,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 292.994,92

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 17.04.2019. 286.394,92
Стање претходног дана 16.04.2019 290.573,92
Уплата средстава од РФЗО 2.245.679,84
Уплата од партиципације и услуга 5.100,00
Остале уплате 89.950,00
Исплаћено дана 2.344.908,84
Укупно: 286.394,92

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.245.679,84
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 99.229,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
2.344.908,84

Стање средстава на дан 16.04.2019. 290.573,92
Стање претходног дана 15.04.2019 282.823,92
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7.750,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 290.573,92

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 15.04.2019. 282.823,92
Стање претходног дана 12.04.2019 383.685,36
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7.150,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 108.011,44
Укупно: 282.823,92

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 30.000,00
Остали трошкови 78.011,44
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
108.011,44

Стање средстава на дан 12.04.2019. 383.685,36
Стање претходног дана 11.04.2019 306.075,51
Уплата средстава од РФЗО 78.011,00
Уплата од партиципације и услуга 3.850,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 4.251,15
Укупно: 383.685,36

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 4.251,15
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
4.251,15

Стање средстава на дан 11.04.2019. 306.075,51
Стање претходног дана 10.04.2019 302.425,51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 3.650,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 306.075,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 10.04.2019. 302.425,51
Стање претходног дана 09.04.2019 298.425,51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4.000,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 302.425,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 09.04.2019. 298.425,51
Стање претходног дана 08.04.2019 291.525,51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 6.900,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 298.425,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 08.04.2019. 291.525,51
Стање претходног дана 05.04.2019 305.775,51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 8.300,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 22.550,00
Укупно: 291.525,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 22.550,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
22.550,00

Стање средстава на дан 05.04.2019. 305.775,51
Стање претходног дана 04.04.2019 651.244,41
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5.250,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 350.718,90
Укупно: 305.775,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти 215.896,53
Остали материјални трошкови 134.822,37
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
350.718,90

Стање средстава на дан 03.04.2019. 780.843,00
Стање претходног дана 02.04.2019 307.767,88
Уплата средстава од РФЗО 607.817,62
Уплата од партиципације и услуга 4.800,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 139.542,50
Укупно: 780.843,00

Стање средстава на дан 04.04.2019. 651.244,41
Стање претходног дана 03.04.2019 780.843,00
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 8.150,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 137.748,59
Укупно: 651.244,41

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 9.660,00
Остали трошкови  
Лекови 37.132,39
Санитетски материјал 90.956,20
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
137.748,59

Стање средстава на дан 03.04.2019. 780.843,00
Стање претходног дана 02.04.2019 307.767,88
Уплата средстава од РФЗО 607.817,62
Уплата од партиципације и услуга 4.800,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 139.542,50
Укупно: 780.843,00

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава 84.859,30
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови 54.683,20
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
139.542,50

Стање средстава на дан 02.04.2019. 307.767,88
Стање претходног дана 01.04.2019 161.894,23
Уплата средстава од РФЗО 2.881.916,94
Уплата од партиципације и услуга 6.350,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2.742.393,29
Укупно: 307.767,88

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.741.638,47
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови 754,82
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
2.742.393,29

Стање средстава на дан 01.04.2019. 161.894,23
Стање претходног дана 29.03.2019 29.752,51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 9.550,00
Остале уплате 122.591,72
Исплаћено дана  
Укупно: 161.894,23

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 29.03.2019. 29.752,51
Стање претходног дана 28.03.2019 40.495,51
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7.250,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 17.993,00
Укупно: 29.752,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови 17.993,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
17.993,00

Стање средстава на дан 28.03.2019. 40.395,51
Стање претходног дана 27.03.2019 282.665,70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4.500,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 246.770,19
Укупно: 40.395,51

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови 226.770,19
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија 20.000,00
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
246.770,19

Стање средстава на дан 27.03.2019. 282.665,70
Стање претходног дана 26.03.2019 278.533,70
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4.400,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 268,00
Укупно: 282.665,70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 268,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
268,00

Стање средстава на дан 26.03.2019. 278.533,70
Стање претходног дана 25.03.2019 297.954,73
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 8.900,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 28.321,03
Укупно: 278.533,70

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 1.500,00
Остали трошкови  
Лекови 3.926,23
Санитетски материјал 22.894,80
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
28.321,03

Стање средстава на дан 25.03.2019. 297.954,73
Стање претходног дана 22.03.2019 358.129,53
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 8.800,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 68.974,80
Укупно: 297.954,73

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 30.841,48
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија 38.133,80
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
68.974,80

Стање средстава на дан 22.03.2019. 358.129,53
Стање претходног дана 21.03.2019 517.818,87
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 1.300,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 160.989,34
Укупно: 358.129,53

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти 17.312,26
Остали материјални трошкови 142.053,48
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал 1.623,60
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
160.989,34

Стање средстава на дан 21.03.2019. 517.818,87
Стање претходног дана 20.03.2019 695.183,95
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7.950,00
Остале уплате 102.160,00
Исплаћено дана 287.475,11
Укупно: 517.818,87

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти 183.101,11
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал 2.214,00
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

102.160,00

Укупно:
287.475,11

Стање средстава на дан 20.03.2019. 695.183,98
Стање претходног дана 19.03.2019 462.926,50
Уплата средстава од РФЗО 2.568.008,94
Уплата од партиципације и услуга 6.000,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 2.341.751,46
Укупно: 695.183,98

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.181.300,61
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови 32.200,00
Лекови 40.931,55
Санитетски материјал 87.319,30
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
2.341.751,46

Стање средстава на дан 19.03.2019. 462.926,50
Стање претходног дана 18.03.2019 316.401,50
Уплата средстава од РФЗО 135.875,00
Уплата од партиципације и услуга 10.650,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 462.926,50

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 18.03.2019. 316.401,50
Стање претходног дана 15.03.2019 310.561,50
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 10.300,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 4.460,00
Укупно: 316.401,50

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 4.460,00
Остали трошкови  
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
4.460,00

Стање средстава на дан 15.03.2019. 310.561,50
Стање претходног дана 14.03.2019 353.491,07
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4.300,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 47.229,57
Укупно: 310.561,50

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови 35.835,57
Лекови 11.394,00
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
47.229,57

Стање средстава на дан 14.03.2019. 353.491,07
Стање претходног дана 13.03.2019 808.139,88
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 4.950,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 459.598,81
Укупно: 353.491,07

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови 331.160.50
Лекови 128.438,31
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
459.598,81

Стање средстава на дан 13.03.2019. 808.139,56
Стање претходног дана 12.03.2019 340.840,57
Уплата средстава од РФЗО 459.599,31
Уплата од партиципације и услуга 7.700,00
Остале уплате 737.921,31
Исплаћено дана 737.921,31
Укупно: 808.139,56

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

737.921,63

Укупно:
737.921,63

Стање средстава на дан 12.03.2019. 340.840,57
Стање претходног дана 11.03.2019 335.303,86
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 14.220,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 340.840,57

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 8.683,29
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
8.683,29

Стање средстава на дан 11.03.2019. 335.303,86
Стање претходног дана 08.03.2019 330.303,86
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5.000,00
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 335.303,86

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 08.03.2019. 330.303,86
Стање претходног дана 07.03.2019 437.976,21
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 9.150,00
Остале уплате  
Исплаћено дана 116.822,35
Укупно: 330.303,86

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 71.864,17
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 44.958,18
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
116.822,35

Стање средстава на дан 07.03.2019. 437.976,21
Стање претходног дана 06.03.2019 363.212,04
Уплата средстава од РФЗО 71.864,17
Уплата од партиципације и услуга 2.900,00
Остале уплате  
Исплаћено дана

 

Укупно: 437.976,21

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 06.03.2019. 363.212,04
Стање претходног дана 05.03.2019 353.562,04
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 9.650,00
Остале уплате  
Исплаћено дана

 

Укупно: 363.212,04

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови  
Санитетски материјал  
Вакцине
Стоматологија  
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
0,00

Стање средстава на дан 05.03.2019. 353.562,04
Стање претходног дана 04.03.2019 816.760,02
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 7.050,00
Остале уплате 30.009,48
Исплаћено дана
500.257,46
Укупно: 353.562,04

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава  
Путни трошкови
Енергенти 236.192,84
Остали материјални трошкови 131.749,46
Остали трошкови
Лекови 36.897,96
Санитетски материјал 85.211,20
Вакцине
Стоматологија 10.206,00
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
500.257,46

Стање средстава на дан 04.03.2019. 816.760,02
Стање претходног дана 01.03.2019 700.792,27
Уплата средстава од РФЗО 2.766.382,39
Уплата од партиципације и услуга 8.200,00
Остале уплате 96.594,86
Исплаћено дана
2.755.209,50
Укупно: 816.760,02

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО 2.659.229,11
Зараде из сопствених средстава 95.980,39
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
2.755.209,50

Стање средстава на дан 01.03.2019. 700.792,27
Стање претходног дана 28.02.2019 126.640,59
Уплата средстава од РФЗО

523.333,33

Уплата од партиципације и услуга 3.350,00
Остале уплате 351.633,62
Исплаћено дана
304.165,27
Укупно: 700.792,27

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО  
Зараде из сопствених средстава 304.165,27
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
304.165,27

Стање средстава на дан 27.02.2019. 126.640,59
Стање претходног дана 26.02.2019 139.580,59
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5700
Остале уплате  
Исплаћено дана
20.390,00
Укупно: 126.640,59

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови 20.390,00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

 

Укупно:
20.390,00

Стање средстава на дан 27.02.2019. 139.580,59
Стање претходног дана 26.02.2019 319896,81
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5700
Остале уплате  
Исплаћено дана  
Укупно: 139.580,59

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови 180016,00
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате

6000,00

Укупно: 186016,22

Стање средстава на дан 26.02.2019. 319.896,81
Стање претходног дана 25.02.2019 307.996,83
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5900
Остале уплате 34810,12
Исплаћено дана 28810,14
Укупно: 319.896,81

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови  
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 00.00

Стање средстава на дан 25.02.2019. 307.996,83
Стање претходног дана 22.02.2019 298396,83
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 9600
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 307.996,83

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 00.00

Стање средстава на дан 22.02.2019. 307.996,83
Стање претходног дана 22.02.2019 298396,83
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 9600
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 307.996,83

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 00.00

Стање средстава на дан 21.02.2019. 302,127.49
Стање претходног дана 20.02.2019 296.327,49
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 5,800.00
Остале уплате
Исплаћено дана  
Укупно: 302,127.49

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 00.00

Стање средстава на дан 20.02.2019. 296,327.49
Стање претходног дана 13.02.2019 287,163.01
Уплата средстава од РФЗО  
Уплата од партиципације и услуга 8,550.00
Остале уплате 614.48
Исплаћено дана  
Укупно: 296,327.49

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти  
Остали материјални трошкови  
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 00.00

Стање средстава на дан 13.02.2019. 555,541.77
Стање претходног дана 13.02.2019 473,586.14
Уплата средстава од РФЗО 304,375.00
Уплата од партиципације и услуга 5,550.00
Остале уплате
Исплаћено дана 227.969.37
Укупно: 555,541.77

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти 220.469,37
Остали материјални трошкови 7,500.00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 227,969.37

Стање средстава на дан 13.02.2019. 473,586.14
Стање претходног дана 12.02.2019 258,002.80
Уплата средстава од РФЗО 218,583.34
Уплата од партиципације и услуга 4,700.00
Остале уплате
Исплаћено дана 7,700.00
Укупно: 473,586.14

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 7,700.00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 7,700.00


Стање средстава на дан 12.02.2019. 258,002.80
Стање претходног дана 11.02..2019 265,657.80
Уплата средстава од РФЗО
Уплата од партиципације и услуга 6,800.00
Остале уплате
Исплаћено дана 14,455.00
Укупно: 258,002.80

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по елементима из уговора за 2019. годину
Зараде од РФЗО
Зараде из сопствених средстава
Путни трошкови
Енергенти
Остали материјални трошкови 14,455.00
Остали трошкови
Лекови
Санитетски материјал
Вакцине
Стоматологија
Остале исплате са сопствених средстава
Остале исплате
Укупно: 14,455.00


Datum: 08.02.2019
Prethodno stanje 310.146,80
Zaduženje 88.007,70
Odobrenje 38.210,00
Novo stanje 260.349,10

Datum: 07.02.2019
Prethodno stanje 335304,51
Zaduženje 33007,71
Odobrenje 7.850,00
Novo stanje 310146,80

Datum: 06.02.2019
Prethodno stanje 331.534,51
Zaduženje -
Odobrenje 3.770,00
Novo stanje 335.304,51

Datum: 04.02.2019
Prethodno stanje 329.844,51
Zaduženje 7.260,00
Odobrenje 4 900,00
Novo stanje 327.484,51

Datum: 01.02.2019
Prethodno stanje 321.326,64
Zaduženje 3.276.917,42
Odobrenje 3.285.435,29
Novo stanje 329.844,51

Datum: 30.01.2019
Prethodno stanje 510.629,68
Zaduženje 296.803,04
Odobrenje 3800,00
Novo stanje 217626,67

Datum: 28.01.2019
Prethodno stanje 359.023,47
Zaduženje 21.980,00
Odobrenje 7.900,00
Novo stanje 344.943,47

Datum: 25.01.2019
Prethodno stanje 355.623,47
Zaduženje --
Odobrenje 3.400,00
Novo stanje 359.023,47

Datum: 23.01.2019
Prethodno stanje 479.025,63
Zaduženje 132.652,16
Odobrenje 3.900,00
Novo stanje 350.273,47

Datum: 22.01.2019
Prethodno stanje 552.210,55
Zaduženje 248.034,92
Odobrenje 174.850,00
Novo stanje 479025,53

Datum: 18.01.2019
Prethodno stanje 287.442,35
Zaduženje ---
Odobrenje 5.100,00
Novo stanje 292.542,35

Datum: 17.01.2019
Prethodno stanje 276.242,37
Zaduženje 2.051.561,53
Odobrenje 2.055.761,51
Novo stanje 280.442,35

Datum: 16.01.2019
Prethodno stanje 460.873,37
Zaduženje 191.931,00
Odobrenje 7.300,00
Novo stanje 276.242,37

Datum: 15.01.2019
Prethodno stanje 456.731,43
Zaduženje 3.008,06
Odobrenje 7.150.00
Novo stanje 460.873,37

Datum: 14.01.2019
Prethodno stanje 254.934,43
Zaduženje 0
Odobrenje 201.797,00
Novo stanje 456,731,43

Datum: 11.01.2019
Prethodno stanje 455.755,14
Zaduženje 209.270,71
Odobrenje 8.450,00
Novo stanje 254.934,43

Datum: 10.01.2019
Prethodno stanje 459.571,14
Zaduženje 012.166,00
Odobrenje 8350,00
Novo stanje 455.755,14

Datum: 09.01.2019
Prethodno stanje 458.571,14
Zaduženje 0
Odobrenje 1.000,00
Novo stanje 459.571,14

Datum: 03.01.2019
Prethodno stanje 543.092,95
Zaduženje 2.351.937,90
Odobrenje 2.266.625,01
Novo stanje 457.780,06

Datum: 31.12.2018
Prethodno stanje 545.002,51
Zaduženje 444.558,22
Odobrenje 442648,66
Novo stanje 543.092,95

Datum: 28.12.2018
Prethodno stanje 768.983,19
Zaduženje 228.930,68
Odobrenje 4950,00
Novo stanje 545.002,51

Datum: 27.12.2018
Prethodno stanje 497.749,29
Zaduženje 417.366,10
Odobrenje 688.600,00
Novo stanje 768.600,00

Datum: 26.12.2018
Prethodno stanje 626.495,73
Zaduženje 132.596,44
Odobrenje 3.850,00
Novo stanje 497.749,29

Datum: 25.12.2018
Prethodno stanje 552.329,08
Zaduženje 521506,72
Odobrenje 595673,37
Novo stanje 626495,73

Datum: 20.12.2018
Prethodno stanje 84.130,64
Zaduženje 6.809,70
Odobrenje 94.495,55
Novo stanje 171.816,49

Datum: 19.12.2018
Prethodno stanje 483860,98
Zaduženje 400780,34
Odobrenje 1050,00
Novo stanje 84.130,64

Datum: 18.12.2018
Prethodno stanje 213.897,67
Zaduženje --
Odobrenje 269.963,31
Novo stanje 483.860,98

Datum: 12.12.2018
Prethodno stanje 176.446,41
Zaduženje --
Odobrenje 4.850,00
Novo stanje 181.296,41

Datum: 11.12.2018
Prethodno stanje 181.874,53
Zaduženje 118.785,12
Odobrenje 113.357,00
Novo stanje 176.446,41

Datum: 10.12.2018
Prethodno stanje 175.939,53
Zaduženje --
Odobrenje 5.935,00
Novo stanje 181.874,53

Datum: 09.12.2018
Prethodno stanje 172.239,53
Zaduženje --
Odobrenje 3.700,00
Novo stanje 175.939,53

Datum: 07.12.2018
Prethodno stanje 333.524,18
Zaduženje 166.734,65
Odobrenje 5.500,00
Novo stanje 172.239,53

Datum: 06.12.2018
Prethodno stanje 668.183,73
Zaduženje 506.309,55
Odobrenje 171.650,00
Novo stanje 333.524,18

Datum: 05.12.2018
Prethodno stanje 179560,86
Zaduženje --
Odobrenje 488.622,87
Novo stanje --

Datum: 03.12.2018
Prethodno stanje 271.503,03
Zaduženje --
Odobrenje 211.163,00
Novo stanje 482.666,03

Datum: 28.11.2018
Prethodno stanje 259.103,03
Zaduženje --
Odobrenje 7.750,00
Novo stanje 266.853,03

Datum: 27.11.2018
Prethodno stanje 257.153,03
Zaduženje --
Odobrenje 1.950,00
Novo stanje 259.103,03

Datum: 26.11.2018
Prethodno stanje 162.863,03
Zaduženje 174.600,00
Odobrenje 268.890,00
Novo stanje 257.153,03

Datum: 23.11.2018
Prethodno stanje 232.973,03
Zaduženje 180.060,00
Odobrenje 105.300,00
Novo stanje 158.213,03

Datum: 22.11.2018
Prethodno stanje 156.685,88
Zaduženje 2802,85
Odobrenje 79.090,00
Novo stanje 232973,03

Datum: 21.11.2018
Prethodno stanje 343.821,10
Zaduženje 191.335.22
Odobrenje 4200.00
Novo stanje 156.685,88

Datum: 20.11.2018
Prethodno stanje 573.223,63
Zaduženje 317.102,53
Odobrenje 87.700,00
Novo stanje 343.821,10

Datum: 16.11.2018
Prethodno stanje 122.775,81
Zaduženje 2.094.899,98
Odobrenje 2.545.347,79
Novo stanje 573.223,63

Datum: 15.11.2018
Prethodno stanje 110.031,77
Zaduženje -
Odobrenje 4.000,00
Novo stanje 122.775,81

Datum: 13.11.2018
Prethodno stanje 110.031,77
Zaduženje 3655,96
Odobrenje 6850,00
Novo stanje 113.225,81

Powered by: CNT Design by: CNT W3C XHTML 1.0 W3C CSS